headbanner

अप्टिकल उज्यालो

नमस्कार, हाम्रा उत्पादनहरू परामर्श गर्न आउनुहोस्!
 • Optical Brightener OB

  अप्टिकल उज्यालो OB

  अप्टिकल उज्यालो OBपहेलो घटाउन, सेतोपनमा सुधार गर्न, र उत्पादको चमक वृद्धि गर्न धेरै सामग्रीहरूमा थपियो। यो प्लास्टिक बजार मा व्यापक प्रयोग गरीन्छ। किनभने यसको उत्कृष्ट ब्राइटनिंग क्षमता, राम्रो थर्मल स्थिरता, र धेरै पोल्मरहरूसँग उपयुक्तता।

 • Optical Brightener CBS-127

  अप्टिकल उज्यालो CBS-127

  अप्टिकल उज्यालो CBS-127पहेलो घटाउन, सेतोपनमा सुधार गर्न, र उत्पादको चमक वृद्धि गर्न धेरै सामग्रीहरूमा थपियो। यो प्लास्टिक बजार मा व्यापक प्रयोग गरीन्छ। किनभने यसको उत्कृष्ट ब्राइटनिंग क्षमता, राम्रो थर्मल स्थिरता, र धेरै पोल्मरहरूसँग उपयुक्तता।

 • Optical Brightener OB-1

  अप्टिकल उज्यालो OB-1

  अप्टिकल उज्यालो OB-1पहेलो घटाउन, सेतोपनमा सुधार गर्न, र उत्पादको चमक वृद्धि गर्न धेरै सामग्रीहरूमा थपियो। यो प्लास्टिक बजार मा व्यापक प्रयोग गरीन्छ। किनभने यसको उत्कृष्ट ब्राइटनिंग क्षमता, राम्रो थर्मल स्थिरता, र धेरै पोल्मरहरूसँग उपयुक्तता।